Değerli vatandaşlar, değerli ziyaretçiler,

İnternet sayfamıza ilginizden dolayı teşekkür ederim.

Görevi devraldığım 1 Mart 2013 tarihinden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bahreyn devleti ve halkı arasında var olan dostane ilişkileri, ticari ve kültürel bağları geliştirmek, bu bağlamda, yerel ürünlerimizin Bahreyn’e ihracatını artırmak, Bahreynli yatırımcıları ülkemize çekmek, Bahreyn’den ülkemize giden turist ve öğrenci sayısını artırmak amacıyla çalışmalar yapmak Temsilciliğimizin başlıca mesaisini oluşturmaktadır.

Bu çalışmalarımız neticesinde, geleneksel hellim ürünümüz 2014 yılından itibaren Bahreyn merketlerinde satılmaya başlamıştır. Benzer şekilde, 2015 yılında Bahreyn’den ülkemize giden öğrenci sayısında önemli oranda artış gerçekleşmiştir.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Bahreyn’de yaşayan vatandaşlarımızın da etkili olacağı aşikardır. Bunun için henüz sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen buradaki vatandaşlarımızın artması önem arzetmektedir.

Bahreyn nüfusunun yarısı “expat” diye adlandırılan yabancılardan oluşmaktadır. 2015 yılında dünya çapında yabancı çalışanlar üzerinde yapılan bir araştırmada (Annual Expat Insider 2015) Bahreyn, gerek diğer bölge ülkelerine göre liberal yapısı ve yabancılara karşı sevecen insanları, gerekse alım gücü ve yaşam standardı bakımından yabancı çalışanlar tarafından tercih edilme sırasında Körfez ve Orda Doğu’da 1.sırada, dünyada ise 17.sırada yer almıştır. Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nın verilerine göre ülkedeki özel sektör çalışanlarının %84’ü yabancıdır. Özellikle otelcilik ve gastronomi sektörü çalışanları, uzman doktorlar,akademisyenler, mühendisler ve öğretmenlerin çok büyük bölümü çeşitli milletlere mensup yabancılardan oluşmaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizden özellikle yukarıda belirtilen mesleklerden vatandaşlarımızın çalışmak ve uluslararası bir ortamda deneyim kazanmak amacıyla Bahreyn’e gelmelerini tavsiye ederim.